Innkalling til landsmøte for Religionslærerforeningen i Norge, 2016

16/02-16

Det innkalles herved til landsmøte i Religionslærerforeningen i Norge

Dato: Lørdag, 23.april kl. 14.00

Sted: Kristelig Gymasium, Homansbakken 2, 0352 OSLO

Dagsorden

  • Valg av dirigent
  • Valg av referent
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden
  • To-årsberetning ved styreleder
  • Regnskap for to-årsperioden
  • Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter
  • Valg av redaktør for tidsskriftet Religion og livssyn
  • Valg av redaksjonsråd

Eventuelt

For styret i Religionslærerforeningen:

Kari Repstad

Vi gjør oppmerksom på at i forbindelse med årsmøtet i Religionslærerforeningen vil det bli arrangert et faglig seminar fra kl. 10.30 – 14.00. – Program for seminaret legges ut seinere.

Posted in Nyheter | No Comments »

Legg igjen en kommentar