Onsdag 20. april kl 1715-1900:Robert Jackson: Religions- og livssynsundervisning i dagens Europa

13/04-16

Påmeldingsfrist – fredag 15. april (se informasjon nederst):

Robert Jackson:

Religions- og livssynsundervisning i dagens Europa

Onsdag 20. april kl 1715-1900: Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket), grupperom 4 (tredje etasje)

Hva slags utfordringer står religions- og livssynsundervisning i dagens Europa overfor? Hvordan kan myndighetene som utformer læreplaner og andre styringsdokumenter møte disse utfordringene og hva kan lærere i religions- og livssynsfag gjøre?

På 2000-tallet har Europarådet drevet et aktivt arbeid med disse spørsmålene. I 2008 kom Ministerkomiteen med retningslinjer for religions- og livssynsundervisning i medlemslandene og i  2014 utkom et veiledningsdokumentet Veiviseren.

Den britiske religionspedagogen Robert Jackson har hatt en sentral rolle i Europarådets arbeid. Det er også han som har ført Veiviseren i pennen. I dette seminaret vil han presentere dette arbeidet for norske religionslærere og religionsforskere og åpne for samtale og diskusjon om ulike aspekter ved undervisning om religioner og ikke-religiøse livssyn.

I en årrekke har Jackson vært professor ved Universitetet i Warwick, Storbritannia. Gjennom sin fortolkende tilnærming til religionsundervisningen har han hatt stor innflytelse internasjonalt på utformingen av undervisning i religion og livssyn og forskning på slik undervisning. I Norge har mange forskere på ulike måter latt seg inspirere av Jackson.

Les mer om Veiviseren her: http://wrap.warwick.ac.uk/64163/

Jackson er spesialrådgiver ved Det Europeiske Wergelandssenteret. Han er i Norge som en av innlederne på konferansen  Conflict, Media & Formatting of Religion, 21.-22. april 2016 ved Universitetet i Oslo.

Arrangører: Universitetsskoleprosjektet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo i samarbeid med Religionslærerforeningen i Norge.

Vel møtt!

For påmelding: https://nettskjema.uio.no/answer/71181.html

Påmeldingsfrist:  Fredag 15. april

Konferansen Conflict, Media & Formatting of Religion, 21.-22. april 2016 er et samarbeid mellom ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo. Gjennom en rekke foredrag vil aktuelle perspektiver på religion, samfunn og undervisning bli tatt opp og diskutert av framtredende fagfolk fra inn- og utland.

Konferansen er åpen for lærere i KRLE og religion og etikk, det er ingen konferanseavgift, deltakelsen inkluderer lunsj. Men derfor krever deltakelse også påmelding. Begrenset antall plasser.

For påmelding og flere opplysninger:  uio.no/plurel

Posted in Nyheter | No Comments »

Legg igjen en kommentar