Referat fra landsmøtet 2016

26/09-16

Referat fra landsmøtet 2016 for Religionslærerforeningen i Norge
• Innkalling ble godkjent.
• Dagsorden ble godkjent.
• Leder Kari Repstad ble valgt som møteleder.
• Styremedlem Anne Langås Handeland ble valgt som referent.
Sak 1) To-årsmelding v/ leder Kari Repstad
Årsmøtet leste gjennom og godkjente to-årsmeldingen.
Sak 2) Regnskap og budsjett v/ Liv Gundersen
Årsmøtet fikk en gjennomgang av regnskap og budsjett av Liv Gundersen. Regnskap og budsjett ble godkjent.
Vedtak:
• Medlemskontingenten økes til kr. 400 pr. år for firmaer (institusjoner, universiteter, høyskoler) f.o.m. 2017.
• Medlemskontingenten økes til kr. 300 pr. år for studenter f.o.m. 2017.
• Medlemskontingenten for ordinære medlemmer fortsetter å være kr. 300, ingen endring.
Sak 3) Valg av leder
Kari Repstad ble valgt som leder for 1 år.
Sak 4) Valg av styre og vararepresentanter
Disse ble valgt til styremedlemmer:
• Rita Knutsen Ims (valgt for 2 år)
• Liv Gundersen (valgt for 2 år)
• Siw Fjelstad (valgt for 2 år)
• Anne Langås Handeland (valgt for 2 år)
• Knut Dæhlie (valgt for 2 år)
• Sigurd Myhre (valgt for 2 år)
• Ingvild Braut Knobloch (valgt for 2 år)
• Vegard Nedrelid (valgt for 2 år)
Disse ble valgt som vararepresentanter:
• Inger Marie Tallaksen (Valgt for 2 år)
• Hanne Kristiansen (valgt for 2 år)

Sak 5) Valg av redaksjon for tidsskriftet Religion og livssyn
Styret er hovedansvarlig for utgivelse av tidsskriftet.
• Rita Knutsen Ims og Kari Repstad utgjør redaksjonen.

Sak 6) Valg av redaksjonskomite for tidsskriftet Religion og livssyn
Disse ble valgt til redaksjonskomite:
• Halvor Moxnes
• Sigrid Skomedal

Sak 7) Takk til Alexander Borch som går ut av styret.
Eventuelt
Det ble diskutert om foreningen skal arrangere et seminar i Tromsø neste vår.

Referent
Oslo 28.4.2016
Anne Langås Handeland

Posted in Nyheter | No Comments »

Legg igjen en kommentar