Religionslærerforeningen i Norge

09/10-16

arrangerer seminar

JOBBE SAMMEN

om arbeidsmåter i religionsfagene

Lørdag 5. november

Sted: Kristelig Gymnasium, Homansbakken 2, 0352 Oslo

Program

Kl. 10.00 Registrering og kaffe

Kl. 10.30 Velkommen v/ styret og informasjon om foreningens arbeid

Kl. 11.00 Jobbe sammen, kurs om arbeidsmåter i religionsfagene ved Inger Margrethe
Tallaksen og Kari Repstad fra Universitetet i Agder.
Kurset forutsetter at kursdeltakerne er med og prøver ut arbeidsmåtene.
Inger Margrethe Tallaksen og Kari Repstad har i mange år arbeidet i skolen og
ved lærerutdanningene ved Universitetet i Agder.
De har utgitt bøkene “Variert undervisning – mer læring” og “Praktisk
fagdidaktikk for religionsfagene”.

Kl. 13.30 Lunsj og samtale

Seminaravgift inkludert lunsj kr. 250 / 150 for studenter.

Påmelding til Rita Knudsen Ims (rims@vgs.no)

Betaling til Religionslærerforeningen i Norge, kontonummer 7877 08 63243,
v/ Liv Gundersen, Myrerskogveien 26, 0495 Oslo

Vel møtt til seminar!

Posted in Nyheter | No Comments »

Legg igjen en kommentar