Bilder

22/09-09

LONDON, 6. – 10. MAI 2009

Bildene under er tatt av Kjersti Løken, som også har skrevet rapport fra studieturen (Londonrapport religion.no). Flere av bildene refererer konkret til innholdet i rapporten. De fleste vi besøkte, ønsket ikke at det ble tatt bilder mens de religiøse handlingene pågikk. En – ikke uvesentlig - side ved studieturen er derfor ikke dokumentert på denne måten. Bildene kan fritt benyttes i undervisningsøyemed under forutsetning av at følgende opplysninger blir oppgitt: Fotograf: Kjersti Løken, Religionslærerforeningens nettsted religion.no).

Torsdag ettermiddag besøkte vi The Muslim Cultural Heritage Centre i Kensington, overvar asr-bønnen, fikk vite mer om senterets arbeid og ble kjent med religionsdialog i nærmiljøet. Her er bilder fra senterets bibliotek. På det øverste bildet vises Yousef Noden som er administrativ leder av senteret. Biblioteket bestod av eksemplarer av Koranen, hadith-tekster og kommentarlitteratur.

KL moské bibliotek 1

KL moské bibliotek 2

KL moské bibliotek 3

Under er vi på vei til Conway Hall der vi fredag møtte Human-Etisk Forbunds representant i IHEU Roar Johnsen, Andrew Copson fra den britiske søsterorganisasjonen og den britiske humanisten og filosofen Richard Norman.

KL På vei inn til IHEU

Fredag kveld var vi til stede under arti-ritualet i Shri Swaminarayan Mandir, Storbritannias største hindu-tempel (under), som ligger ute ved Wembley stadion. De to første bildene gir et inntrykk av tempelet i profil, mens det siste bildet viser hovedinngangen.

KL Mandir oversikt

KL Mandir  fokus på kuplene

KL Mandir hovedinngangen

Lørdag overvar vi sabbatsgudstjenesten i West London Synagogue (under) i sentrum av byen. Dette er en reformsynagoge. De gylne orgelpipene som reiser seg opp bak lesepulten og toraskapet (øverste bilde), er et synlig uttrykk for dette. Innenfor denne retningen er det tillatt å bruke musikkinstrumenter på sabbaten. Men lesepulten og toraskapet (det midterste bildet) er felles for alle retninger. I en reformmenighet sitter menn og kvinner sammen. Galleriet (nederste bilde) i denne synagogen brukes derfor av begge kjønn, i motsetning til i en ortodoks menighet der kvinnene sitter oppe og mennene nede.

 

KL Synagoge lesepult, toraskap og orgel

KL synagoge toraskap

KL synagoge damegalleri og glassmaleri

Søndag besøkte studieturen den anglikanske menigheten St John´s Church Peckham. Det øverste bildet viser alteret der Kristus-skikkelsen på veggen bak fungerer som et alterbilde, det midterste bildet orgelet og det nederste oversiktsbilde gir et inntrykk av hele den fremre delen av rommet. Her er det også mulig å skimte et ikon som er plassert foran lesepulten ved siden av orgelet, helt i forgrunnen også hodet til en av gudstjenestedeltakerne. Denne menigheten holder til i et innvandrerkvarter sør for Themsen der de fleste opprinnelig kommer fra De karibiske øyer eller Vest-Afrika.

KL alter og Kristus

KL kirke orgel

KL kirke orgel og alter

Om kveldene tok vi del i det sosiale livet i den britiske hovedstaden (se under).

KL religionslærere på pub

KL religionslærere på pub 2

Posted in | No Comments »

Legg igjen en kommentar