Om foreningen

01/01-17

  • Religionslærerforeningens formål er å styrke religionsundervisningen i skoleverket, både faget Religion og etikk i den videregående skolen og RLE-faget i grunnskolen, spesielt på ungdomstrinnet.
  • Foreningen ble grunnlagt i 1989, og har ca. 500 medlemmer, derav også skoler og institusjoner.
  • Foreningens aktivitet er knyttet til utgivelsen av tidsskriftet Religion og livssyn, faglige studieturer og kursvirksomhet. Overfor myndighetene er vi aktive i pedagogiske og fagpolitiske spørsmål som berører religionsundervisningen.
  • Medlemskap koster for enkeltmedlemmer kr. 300,- og abonnement for skoler og andre institusjoner kr. 400,-.
  • Vil du bli medlem, kontakt Kari Repstad, Knarrevikveien 6, 4638 Kristiansand: kari.g.repstad@uia.no eller bruk denne e-posten: religionoglivssyn@gmail.com

Posted in | Comments Off