Kurs og konferanser

25/01-17

“Religiøst liv i nord”
Seminar i Tromsø fredag 24. og lørdag 25. mars 2017

Fredag holdes på Tromsø Museum, helt sør på øya, lokal buss fra sentrum, ca. 9. min. Lørdag holdes på Kongsbakken videregående skole, rett opp en bakke fra sentrum. Det er også mulig å delta bare én av dagene.

FREDAG – på Tromsø museum
kl. 10.15 (pga hurtigbåt) Oppstart og velkommen ved Kari Repstad,
leder i Religionslærerforeningen i Norge

kl. 10.20 “Fremveksten av læstadianismen og norsk minoritetspolitikk fra 1850 til
etterkrigstida.” v/ professor Ivar Bjørklund, Tromsø museum,
Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet

kl. 12.00 “Sápmi” Vi ser utstillingen på Tromsø Museum v/ Ivar Bjørklund.

https://uit.no/tmu/utstillinger/utstilling?p_document_id=476090

kl. 12.45- 13.45 Lunsjpause

kl. 13.45 “Samisk religion i dag: Nyreligiøsitet, kristendom og mangfold.”
Professor Trude A. Fonneland, Tromsø Museum og førsteamanuensis
Torjer A. Olsen, Senter for samiske studier, begge UiT.
Kl. 15.00 Pause med kaffe, te og frukt

kl. 15.20 “Gosa bassi várit leat jávkan? Hvor er alle hellig-fjell blitt av?”
v/ museumsleder Marit Myrvoll, Várdobáiki Samisk Museum

http://www.vardobaiki.no/

kl. 16.30 “Samiske skilt – veiviser i undervisning av etikk og verdispørsmål” Med utgangspunkt i ressursheftet GAVNOS v/ museumsleder Marit Myrvoll, Várdobáiki Samisk Museum.

kl. 17.15 Oppsummering av dagen, ferdig kl.17.30

kl. 19.30 Muligheter for felles middag i sentrum, deltakerne betaler selv.

Noen vil prøve å se nordlys?

LØRDAG – på Kongsbakken videregående skole

kl. 9.30 Religiøst liv i nord v/ førsteamanuensis Roald E. Kristiansen, Institutt for
historie og religionsvitenskap, UiT, Norges arktiske universitet. Samtale.

kl. 10.45 Jobbe sammen i religionsfaget, Kari Repstad og Inger Margrethe
Tallaksen, begge underviser i religionsdidaktikk ved Universitetet i Agder.

kl. 12.15 – 13.15 Lunsjpause

kl. 13.15 Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen fortsetter, inkl. samtale.

kl. 14.30 Pause. (Noen drar for å rekke hurtigbåt, avgang kl.15.00 lørdag.)
Vi går til utstillingen “Homo Religiosus”.

kl. 15.00 Perspektivet Museum, Storgata 95 – rett nedenfor Kongsbakken vgs.
utstilling “Homo Religiosus”, en kontemplativ utstilling.

http://www.perspektivet.no/utstillinger/homo-religiosus/

kl. 16.30 Vi drar til Ishavskatedralen. De stenger kl. 18.00.
kl. 18.00 Programmet lørdag ferdig

kl. 19.30: Muligheter for felles middag i sentrum, deltakerne betaler selv.
Noen vil prøve å se nordlys?

Seminardagenes forelesninger dekker flere av kompetansemålene i religionsfagene både i ungdomsskole og videregående skole.                           I tillegg får vi religionsdidaktikk.

SØNDAG: Muligheter for flere ekskursjoner – hvis behov – for tilreisende folk?
Gudstjeneste? Klosterets kirke? Katolsk kirke? Ishavskatedralen?
Moské? Samisk gamme på Tromsø Univ.- nord på øya? Annet?

OVERNATTING: Karmelittklosteret “Totus Tuus” tar imot overnattingsgjester. Vi har reservert dobbeltrom 3 netter; torsdag 23. mars – søndag 26. mars.
Kr. 250 per person i dobbeltrom, 300 for én person. Tlf. 77 69 10 80 el. e-post:
Bestill selv og henvis til Religionslærerforeningens arrangement.
totus.tuus@karmel.katolsk.no
Sjekk nettside www.karmel.katolsk.no
Siden vi ikke vet antall og hvilke netter man trenger overnatting, blir det umulig å gjøre gruppe-bestilling for Rel.for. og betale på forhånd! Tromsø har mange hoteller, og man kan bestille via tlf. eller nett eller e-post.
Scandic Ishavshotell brukes av Tromsø fylkeskommune til lærerkurs.

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/tromso/scandic-ishavshotel

Clarion hotell, Edge ligger sentralt ved havna.

https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarion-hotel-the-edge/

Sydspissen hotell er et rimeligere alternativ, men ligger lenger unna sentrum.

http://www.sydspissenhotell.no/

Noen har kanskje kjentfolk i byen og kan overnatte privat?

Middager betaler man selv – men vi koordinerer slik at folk kan treffes og spise sammen både torsdag, fredag og lørdag. Vi kan eventuelt bestille plass. Oppgi hvilke dager du middagsbehov ved påmelding, og dette kan justeres senere.

Reise arrangerer deltakerne selv.

Påmelding fortløpende og senest innen 22. februar.
Bruk e-post: religionoglivssyn@gmail.com eller e-post:  livgund@online.no

Pris: Kr. 500,- for medlemmer. Dette dekker lunsj, kaffe og frukt under kursdagene fredag og lørdag, inngang Ishavskatedralen samt noe reisekostnader for forelesere. Merk at det meste arbeidet blir gjort som dugnadsarbeid!
Utgifter til reise, overnatting og middag dekker altså deltakerne selv. Det er også mulig å delta bare én av dagene. Prisen reduseres da med 250,- kr. For ikke-medlemmer blir prisen 800,- kr. Dette inkluderer medlemskap for 2017 i Rel.for.

Betal til Religionslærerforeningens konto: 7877 08 63243 v/ Liv Gundersen
Husk at du først er påmeldt når du har betalt! “Den som kommer først til mølla…”
Del gjerne skrivet med flere religionslærer-kolleger og send videre.

Vi søker også Troms fylkeskommune om støtte. Eventuelt mer informasjon senere.
Vi takker Kongsbakken videregående skole og Tromsø Museum for velvilje!

Velkommen vårt første arrangement i Tromsø og til spennende seminardager!

Beste hilsen fra styret i Religionslærerforeningen i Norge
v/ leder Kari Repstad, Univ. i Agder, Kristiansand
og medl.&øko.ansv. Liv Gundersen, Oslo handelsgymnasium

samt fra den lokale komitéen ved
Bjørg Strand, Tromsdalen vgs. Tromsø
John Gaalaas Hauge, Kongsbakken vgs. Tromsø
Sigrid Skomedal, Heggen vgs. Harstad,

Posted in | Comments Off