Internasjonalt

07/03-09

Foreningen er medlem av The European Forum for Teachers of Religious Education (EFTRE). EFTREs formål er å støtte RLE-undervisningen i Europa ut fra de enkelte lands ståsted. To ganger i året publiseres et Newsletter på engelsk om aktuelle tema.  Hvert 3. år arrangeres en konferanse med tema som er felles utfordringer i det europeiske klasserommet uansett hvilken trosmessig tilknytning undervisningen har. Neste konferanse er i Wien, Østerrike i august 2016. For nærmere informasjon se www.eftre.net.

 Religionslærerforeningen er med i

EFTRE – Europeisk forum for lærere i Religion, livssyn og etikk og Religion og etikk ønsker å fremme undervisningen i religions- og livssynsfaget.Her finner du nyheter om religionsfagene i Europa, informasjon om neste konferanse og annet som kan være av interesse -www.eftre.net

CoGREE – Coordinating Group for Religion in Education in Europe er en paraplyorganisasjon for flere ulike organisasjoner som arbeider med religion, skole trossamfunn på ulike vis. Her finner du informasjon om de ulike organisasjonene, prosjekter og konferanser -http://www.cogree.com/

To viktige dokument

Toledo Guiding Principles on Teaching about Religions and Beliefs in Public Schools
http://www.osce.org/item/28314.html

Europarådets White Paper om kulturdialog, “Living together as equals in dignity”http://www.coe.int/t/dg4/intercultural/Source/Pub_White_Paper/White%20Paper_final_revised_EN.pdf

Andre aktuelle lenker

RE-EX (Religious Education Exchange Servide) er en tjeneste utviklet av det britiske University of Cumbria. En nyttig lenke til skolerelatert stoff, aviser, tidsskrift. http://re-xs.ucsm.ac.uk/

Shap working party on World Religions in Education http://www.shapworkingparty.org.uk/

The European Wergeland Centre http://www.regjeringen.no/en/dep/kd/campaign/the-european-wergeland-centre.html?id=526133

Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter - http://www.hlsenteret.no/

Articles of Faith - http://www.articlesoffaith.co.uk/

YouTube for RLE-lærere http://www.youtube.com/group/reteachers

BBC har lagt ut mye relevant stoff på sine sider http://www.bbc.co.uk/religion/

SIU (Senter for internasjonalisering av høgre utdanning) formidler europeiske etterutdanningstilbud rettet mot grunn- og videregående opplæring og læreropplæring som kan være av interesse for RLE-lærere. http://www.siu.no/no/Programoversikt/Pestalozzi

Posted in | Comments Off