top of page

Styret

 

Valgt på årsmøtet våren 2023

 

Liv Gundersen, leder, tidl. ansatt Oslo handelsgymnasium

Sigrid Skomedal, Heggen vgs. Harstad

Frode Kinserdal, Åssiden vgs. Drammen, Viken

Benedicte Strand, Heltberg vgs. Oslo

Anne Langås, KG, Oslo, vara

Anne Berit Nystad, Hersleb vgs. Oslo, vara

Cathrine Tuft, Frogn vgs. Viken, permisjon

Du kan kontakte oss i styre på e-post: religionoglivssyn@gmail.com

AB i hagen.jpg

Anne Berit Nystad

ANNE BERIT NYSTAD er varamedlem, og utdannet lektor og prest. Jeg har lang erfaring som prest, sist fra kirkens Bymisjon i Oslo, og over 10 års erfaring fra videregående skole. Jeg er ansatt ved Hersleb videregående skole hvor jeg underviser i fransk, norsk, psykologi og religion.  Å kunne bidra i Religionslærerforeningen er et ekstra pluss i arbeidshverdagen.  Jeg takknemlig for å få delta på flotte turer i regi av foreningen, både regionalt og internasjonalt.

  • Facebook
bottom of page