top of page

Styret

 

Valgt 29. mai 2021

 

Liv Gundersen, leder, tidl. ansatt Oslo handelsgymnasium

Cathrine Tuft, Frogn vgs. Viken

Anne Langås, KG, Oslo

Sigrid Skomedal, Heggen vgs. Harstad

Benedicte Strand, Heltberg vgs. Oslo

Frode Kinserdal, Åssiden vgs. Drammen, Viken

Jonathan Nymoen, Tokerud u-skole, Oslo, vara

Emil Trondsen, Kjølnes u-skole, Porsgrunn, Vestfold og Telemark, vara

Du kan kontakte oss i styre på e-post: religionoglivssyn@gmail.com

Jonathan Nymoen

  • Facebook

JONATHAN NYMOEN er lektor ved Tokerud skole. Jeg underviser i KRLE, norsk og kroppsøving. Master fra London i Internasjonale Studier og Diplomati og Bachelor i Religionsvitenskap fra UiO, hvor jeg og har PPU og litt sosiologi. Jeg har vært ett semester ved Dongguk (Buddhist) University i Seoul, Sør-Korea og engelsklærer i Kina i to år. Har tidligere vært styremedlem i Buddhadhamma-foreningen. Min hovedinteresse er asiatiske religioner og filosofiske retninger med vekt på buddhisme, religiøs- og millenaristisk vold. I klasserommet ønsker jeg at elevene lærer dannelse, kritisk tenkning og respekt for sine medmennesker. 

Emil Trondsen

  • Facebook

EMIL TRONDSEN er assisterende rektor ved Kjølnes ungdomsskole i Porsgrunn, og er utdannet lektor i engelsk fra NTNU, og har en master i religionsdidaktikk fra MF i Oslo. Jeg har tidligere undervist i norsk, engelsk, samfunnsfag og KRLE på ungdomstrinnet i seks år. Jeg er nyvalgt som varamedlem i styret, og vil blant annet bidra i det internasjonale arbeidet. 

bottom of page