top of page

Filosofiske spørsmål

Nora Eid Haugen har laget et undervisningsopplegg om filosofiske begrepene eros og agape. Det egner seg til bruk i en 45 minutters økt. Powerpointen er laget til læreboka i religion og etikk fra Cappelen Damm.

Nora har idehistorisk bakgrunn og underviser i norsk og religion på Hersleb vgs.

  • Facebook
  • Instagram

Evaluering fra elever

Tilbakemeldinger var at det var fint å finne hverdagslige eksempler å knytte disse begrepene til 

bottom of page