Velkommen til Religion.no

10/02-14

Velkommen til Religionslærerforeningens nettsted religion.no! Religionslærerforeningen er en ideell og uavhengig organisasjon som har til formål å fremme fagutvikling og fagdebatt blant religion og etikk-lærere og RLE-lærere. Foreningen utgir tidsskriftet Religion og livssyn, arrangerer studieturer og fagkonferanser og uttaler seg om revisjoner av skolefagene.

Posted in Nyheter | Comments Off

Onsdag 20. april kl 1715-1900:Robert Jackson: Religions- og livssynsundervisning i dagens Europa

13/04-16

Påmeldingsfrist – fredag 15. april (se informasjon nederst):

Robert Jackson:

Religions- og livssynsundervisning i dagens Europa

Onsdag 20. april kl 1715-1900: Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket), grupperom 4 (tredje etasje)

Hva slags utfordringer står religions- og livssynsundervisning i dagens Europa overfor? Hvordan kan myndighetene som utformer læreplaner og andre styringsdokumenter møte disse utfordringene og hva kan lærere i religions- og livssynsfag gjøre?

På 2000-tallet har Europarådet drevet et aktivt arbeid med disse spørsmålene. I 2008 kom Ministerkomiteen med retningslinjer for religions- og livssynsundervisning i medlemslandene og i  2014 utkom et veiledningsdokumentet Veiviseren.

Den britiske religionspedagogen Robert Jackson har hatt en sentral rolle i Europarådets arbeid. Det er også han som har ført Veiviseren i pennen. I dette seminaret vil han presentere dette arbeidet for norske religionslærere og religionsforskere og åpne for samtale og diskusjon om ulike aspekter ved undervisning om religioner og ikke-religiøse livssyn.

I en årrekke har Jackson vært professor ved Universitetet i Warwick, Storbritannia. Gjennom sin fortolkende tilnærming til religionsundervisningen har han hatt stor innflytelse internasjonalt på utformingen av undervisning i religion og livssyn og forskning på slik undervisning. I Norge har mange forskere på ulike måter latt seg inspirere av Jackson.

Les mer om Veiviseren her: http://wrap.warwick.ac.uk/64163/

Jackson er spesialrådgiver ved Det Europeiske Wergelandssenteret. Han er i Norge som en av innlederne på konferansen  Conflict, Media & Formatting of Religion, 21.-22. april 2016 ved Universitetet i Oslo.

Arrangører: Universitetsskoleprosjektet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo i samarbeid med Religionslærerforeningen i Norge.

Vel møtt!

For påmelding: https://nettskjema.uio.no/answer/71181.html

Påmeldingsfrist:  Fredag 15. april

Konferansen Conflict, Media & Formatting of Religion, 21.-22. april 2016 er et samarbeid mellom ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo. Gjennom en rekke foredrag vil aktuelle perspektiver på religion, samfunn og undervisning bli tatt opp og diskutert av framtredende fagfolk fra inn- og utland.

Konferansen er åpen for lærere i KRLE og religion og etikk, det er ingen konferanseavgift, deltakelsen inkluderer lunsj. Men derfor krever deltakelse også påmelding. Begrenset antall plasser.

For påmelding og flere opplysninger:  uio.no/plurel

Posted in Nyheter | No Comments »

«Dialog, makt og interesser i Midt-Østen og i klasserommet»

05/04-16

Velkommen til seminar på Universitetet i Agders studiesenter Metochi, Lesvos, Hellas!

Som ett ledd i vår seminarrekke om demokrati og menneskerettigheter arrangerer vi i år seminaret:

«Dialog, makt og interesser i Midt-Østen og i klasserommet».


Tid:            24. september – 1.oktober,  2016

Sted:           Studiesenteret Metochi på øya Lesvos i Hellas

Arrangør:   FN-sambandet i samarbeid med Religionslærerforeningen i Norge og Universitetet i Agder

Pris:           9.900 Nkr.

Mål: Kurset skal gi lærere og lærerutdannere kunnskap om sentrale temaer i læreplanene i samfunnsfag og religionsfagene. Kurset skal inspirere til bred og grundig undervisning i temaene og til samarbeid i skolen på tvers av fag.

Målgruppe: Religionslærere og samfunnsfaglærere på ungdomstrinnet og i videregående skole samt lærerutdannere i de respektive fagene. Andre interesserte kan også søke.

Her kan du se hele programmet:

http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Dialog-makt-og-interesser-i-Midtoesten-og-i-klasserommet

Posted in Nyheter | No Comments »

Innkalling til landsmøte for Religionslærerforeningen i Norge, 2016

16/02-16

Det innkalles herved til landsmøte i Religionslærerforeningen i Norge

Dato: Lørdag, 23.april kl. 14.00

Sted: Kristelig Gymasium, Homansbakken 2, 0352 OSLO

Dagsorden

  • Valg av dirigent
  • Valg av referent
  • Godkjenning av innkalling
  • Godkjenning av dagsorden
  • To-årsberetning ved styreleder
  • Regnskap for to-årsperioden
  • Valg av leder, styremedlemmer og vararepresentanter
  • Valg av redaktør for tidsskriftet Religion og livssyn
  • Valg av redaksjonsråd

Eventuelt

For styret i Religionslærerforeningen:

Kari Repstad

Vi gjør oppmerksom på at i forbindelse med årsmøtet i Religionslærerforeningen vil det bli arrangert et faglig seminar fra kl. 10.30 – 14.00. – Program for seminaret legges ut seinere.

Posted in Nyheter | No Comments »

Studietur Sri Lanka, påsken 2016

18/05-15

To ukers rundreise påsken 2016, lørdag 19. mars – lørdag 2. april.

Vi vil besøke både buddhistiske, hinduistiske, kristne og muslimske steder og nevner følgende navn:

Ngombo, Anauradhapura, Dambulla, Trincomalee, Kandy, Adams Peak (for de spreke),

Katagarama, Galle, Unawatuna. Lokale religiøse miljøer skal vi kontakte – samt besøke skoler og se både

historiske steder og vakker natur. Vi skal holde et passende tempo ift temperaturen på øya.

Høgskolelektor i Bergen Eva Mila Lindhardt, som kjenner Sri Lanka godt, er faglig leder for turen.

Turen vil koste ca. 20.000,- NOK  -  med noe forbehold ift valuta-svingninger og flypriser.

Maksimum 25 deltakere. Medlemmer av Religionslærerforeningen har selvfølgelig fortrinnsrett.

Påmelding pågår nå – og fram til 1. juli.  “Den som kommer først til mølla osv.”

Et depositum må betales innen 1. juli.

Kontakt Liv Gundersen livgund@online.no

Mer informasjon under fanen “Studieturer”.

Posted in Nyheter | No Comments »

Redaksjonen for Religion og livssyn

18/04-15

Styret i foreningen har tatt seg av det første nummeret i 2015, og dette er nå sendt ut til medlemmene.

Årgangene til den forrige redaksjonen (2010-2014) er lagt ut i PDF-versjoner på tidsskriftssiden her på nettstedet.

Det gis ut tre innholdsrike nummer av tidsskriftet per år, og vi tar gjerne imot ønsker, ideer og bidrag fra medlemmene.

Adresse: religionoglivssyn@gmail.com

Posted in Nyheter | Comments Off

Religionslærerforeningen på Facebook

21/01-15

Vi har nå en facebookside der vi legger ut informasjon om kurs, studieturer og andre interessante hendelser, samt relevant samfunnsstoff. Der er det også anledning for alle til å publisere aktuelle saker. Religion.no vil fortsatt være en viktig plattform for foreningen, men vi tror den nye siden kan være en nyttig for å nå ut til flere, og bidra til større engasjement for religionsfagene i skolen.

Posted in Nyheter | No Comments »