top of page
Hide and Seek
Noen nyttige lenker
Sakura, kimino og foto.JPG

NDLA Religion og etikk Lenke oppdatert januar 2024

Digitalt læreverk for vgs, fagstoff + oppgaver


https://www.salongen.no/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLI-siden

(Ressursside til Ragnhild Iversen, religionsviter ved USN)

Geir Winjes religionsside

(Fagdidaktikk og mye om religion og kunst)

Uenighetens fellesskap

(Samleside for norske tros- og livssynssamfunn)

Religioner.no

(Livssynsjournalistikk og fagressurser av høy kvalitet)

KRLE-podden

(En podcast om KRLE og religion i skolen)

Fordommer mot religion Epistemisk urettferdighet i klasserommet 

av Lina Snoek Hauan og Trine Anker 

Det er en artikkel om hvordan sekulær dominans preger religionsundervisningen i skolen. Dette kan være en tankevekker for oss religionslærere når vi skal legge til rette for et læringsmiljø hvor både religiøse og sekulære elever skal føle seg trygge nok til å delta i samtalene i klasserommet

bottom of page