top of page

Tidsskriftarkiv 1989-2020
Fra 2021 er det bare abonnenter/medlemmer som får tilgang til nyeste tidsskrift.
Velkom
men til å bli medlem! 

1989-1999:

1989 nr. 1 - Å være religionslærer

1989 nr. 2 - Toleranse

1989 nr. 3 - New Age

1990 nr. 1 - Døden

1990 nr. 2 - Genetikk og etikk

1990 nr. 3 - Naturvern

1990 nr. 4 - Islam

1991 nr. 1 - Verdiformidling og holdning

1991 nr. 2 - Religion og krig

1991 nr. 3 - Tro og viten

1991 nr. 4 - Elev-tekst-opplevelse

1992 nr. 1 - Nyreligiøsitet i Norge

1992 nr. 2 - Lærebøker i religionsfaget

1992 nr. 3 - Ungdomsskolen i fokus

1992 nr. 4 - Sekter

1993 nr. 1 - Lærebokvurderinger. Bibelen som inspirasjonskilde

1993 nr. 2 - Bilder i religionsundervisningen

1993 nr. 3 . Hinduismen

1993 nr. 4 - Finnes en fellesskapsetikk?

1994 nr. 1 - Fundamentalisme

1994 nr. 2 - På tvers av faggrenser

1994 nr. 3 - Helvete

1994 nr. 4 - Moderne jødedom

1995 nr. 1 - Etikk

1995 nr. 2 - Jesus

1995 nr. 3 - Trosskifte

1995 nr. 4 - Læreplaner i relieff

1996 nr. 1 - Religion nedenfra

1996 nr. 2 - Buddhismen i Norge

1996 nr. 3 - Antropologiske perspektiver på religion

1996 nr. 4 - Religion og arkitektur

1997 nr. 1 - Ny læreplan-studieomlegninger-nye lærebøker

1997 nr. 2 - Postmodernisme (Religion og arkitektur II)

1997 nr. 3 - Sammenligning-dialog-sannhet

1997 nr. 4 - Nyere moralfilosofi

1998 nr. 1 - Fagdidaktikk

1998 nr. 2 - Fortellingen i religion

1998 nr. 3 - Islam i Norge

1998 nr. 4 - Bibeloversettelse og bibelbruk. Evaluering

1999 nr. 1 - Religion på internett

1999 nr. 2 - Livssyn 1999

1999 nr. 3 - Den romersk-katolske kirke

1999 nr. 4 - Tiden

2000-tallet:

2000 nr. 1 - Religion og endring

2000 nr. 2 - Religion i Kina. Sammenligning i religionsfaget

2000 nr. 3 - KRL-faget

2000 nr. 4 - Jesus i ulikt lys

2001 nr. 1 - Evaluering i KRL-faget

2001 nr. 2 - Religion og rus

2001 nr. 3 - Religion og dannelse

2001 nr. 4 - Religion og medier

2002 nr. 1 - Religion og dyr. Verdier i en postmoderne verden

2002 nr. 2 - Elevorientert undervisning

2002 nr. 3 - Det kristne gudsbildet

2002 nr. 4 - Religion og vold

2003 nr. 1 - Hellige skrifter i semittiske religioner

2003 nr. 2 - Hvorfor etikkundervisning? Hvordan vurdere religionslærere

2003 nr. 3 - Humanisme

2003 nr. 4 - Pilegrimsreiser

2004 nr. 1 - Religion og menneskerettigheter

2004 nr. 2 - Mystikk

2004 nr. 3 - Religionsfrihet

2004 nr. 4 - Marked og moral

2005 nr. 1 - Religionskritikk og trosforsvar

2005 nr. 2 - Bio-etikk. Læreplanutkast

2005 nr. 3 - Angrep på og forsvar av islam

2005 nr. 4 - Sekularisering og resakralisering

2006 nr. 1 - Skapelse og vitenskap i religionene

2006 nr. 2 - Samisk religion

2006 nr. 3 - Kristendom i kontekst

2006 nr. 4 - Humanisme i perspektiv

2007 nr. 1 - Kjærlighet

2007 nr. 2 - Retninger i islam

2007 nr. 3 - Teknologi og etikk

2007 nr. 4 - Tolkning av hellige tekster

2008 nr. 1 - Ny læreplan i religion og etikk

2008 nr. 2 - Filosofi og kjønn i religionsfaget

2008 nr. 3 - Medborgerskap

2008 nr. 4 - 10 gode artikler 1989-2009

2009-2022:

2009 nr. 1 - Å være religionslærer (eneste nr)

2010 nr. 1 - Etikk

2010 nr. 2 - Ungdom og livstolkning

2010 nr. 3 - Religiøse tegn

2011 nr. 1 - Døden

2011 nr. 2 - Kroppen

2011 nr. 3 - Kritikk

2012 nr. 1 - Tradisjoner

2012 nr. 2 - Arkitektur

2012 nr. 3 - Menneske

2013 nr. 1 - Film

2013 nr. 2 - Frigjøring

2013 nr. 3 - Forkynnelse

2014 nr. 1 - Makt

2014 nr. 2 - Etikk

2014 nr. 3 - Religionsdidaktikk 

2015 nr. 1 - Om kreativitet i undervisningen

2015 nr. 2 - Mangfold og toleranse

2015 nr. 3 - Historikk

2016 nr. 1 - Islam

2016 nr. 2 - Neopaganisme

2016 nr. 3 - Dialog, makt og interesser i Midtøsten og i klasserommet

2017 nr. 1 - Fortellingsdidaktikk

2017 nr. 2 - Kjerneelementer i religionsfagene

2017 nr. 3 - Demokrati , religion og menneskerettigheter

2018 nr. 1 - Undervisningopplegg - hinduisme og buddhisme

2018 nr. 2 - Religionsstatestikk

2018 nr. 3 - Religion og politikk i Midtøsten - på tvers av fag

2019 nr. 1 - Samisk kirkeliv, modernisering hos læstadianerne 
2019 nr. 2 - Debatt: Legitimering av KRLE-faget

2019 nr. 3 - Ny læreplan skaper debatt

2020 nr. 1 - Det livssynsåpne samfunnet og bioteknologi 

2020 nr. 2 - Om fagets muligheter til å fremme bærekraftig utvikling

2020 nr. 3 - Forebygging av fordommer og gruppefiendtlighet

 

Åpent arkiv er stengt fra 2020

Enkeltnumre kan kjøpes for kr 125,-

2021 nr. 1 - Nye læreplaner i KRLE og RE - utfordringer 

2021 nr. 2 - Folkehelse og livsmestring

2021 nr. 3 - Demokrati og medborgerskap

2022 nr. 1 - Bærekraftig utvikling
2022 nr. 2 - Populærkultur og Utforske med ulike metoder

2022 nr. 3 - Samiske perspektiver

2023 nr. 1 - Nye lærebøker

2023 nr. 2 - Det livssynsåpne samfunn + Undervisningsopplegg 

2023 nr. 3 - Litteratur og livssyn, Shinto i Japan

 

 

bottom of page