top of page

Historisk tilbakeblikk på religionsundervisngen

Tekst ved Kari Repstad

Lørdagsseminar 13. april 2024

Kulturmøter i klasserommet

Sted: Kristelig Gymnasium, Homansbakken 2, 0352 Oslo

 

​Kl. 10.30: Velkommen – kaffe, te, kjeks og frukt – mingling

Foredragene strømmes via Teams. 30 minutters innlegg og 5 minutter med innspill.

 

Kl. 11.00: Niels Fredrik Skarre, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) – om dialog- arbeidet i STL - med relevans for lærere og elever.

Kl. 11.35: Amina Selimovic, 22. juli-senteret – om medborgerskap, kulturmøter og utfordringer i klasserommene.

 

Kl. 12.10: Karl Henrik Aanesen, Lørenskog vgs. og tidl. NDLA – Å ta andres perspektiv, kjøreregler for debatt, undervisning om kontroversielle temaer i religionsfaget.

 

Kl. 12.45: Lunsj - 50 min.

 

Kl. 13.35: Benedicte Strand, Heltberg vgs, Ullevål, om "Tredjekulturs barn" – med utgangspunkt i boken «Gleden over å leve».

Kl. 14.10: Ingrid Bugge, skolekoordinator fra Teologisk fakultet, UiO, om religion i offentligheten.

 

Kl. 14.45: Avsluttende kommentarer ved innledere og deltakere

Kl. 15.00: Slutt

 

Priser: kr 205, inkl. lunsj og frukt, kaffe og te. Meld om evt. matallergier. Strømming kr. 105.

Religionslærerforeningens konto: 7877 08 63243 / VIPPS: 534246

Send e-post: til religionoglivssyn@gmail.com Meld ifra om fysisk eller digital deltakelse.

 

Påmelding og betaling er mulig også via nettsiden www.religion.no

Påmelding: innen 4. april      

 

Velkommen fra styret

bottom of page