UNDERVISNINGSOPPLEGG

Her finner du kvalitetssikrede undervisningsopplegg fra kvalifiserte lærere,

kategorisert etter tema.

Noen nyttige lenker

NDLA Religion og etikk

(Digitalt læreverk for vgs, fagstoff + oppgaver)


RLI-siden

(Ressursside til Ragnhild Iversen, religionsviter ved NTNU)

Geir Winjes religionsside

(Fagdidaktikk og mye om religion og kunst)

Uenighetens fellesskap

(Samleside for norske tros- og livssynssamfunn)

Religioner.no

(Livssynsjournalistikk og fagressurser av høy kvalitet)

KRLE-podden

(En podcast om KRLE og religion i skolen)

Noen nyttige lenker

NDLA Religion og etikk

(Digitalt læreverk for vgs, fagstoff + oppgaver)


RLI-siden

(Ressursside til Ragnhild Iversen, religionsviter ved USN)

Geir Winjes religionsside

(Fagdidaktikk og mye om religion og kunst)

Uenighetens fellesskap

(Samleside for norske tros- og livssynssamfunn)

Religioner.no

(Livssynsjournalistikk og fagressurser av høy kvalitet)

KRLE-podden

(En podcast om KRLE og religion i skolen)

Kontakt oss
religionoglivssyn@gmail.com
  • Grey Facebook Icon
Følg oss på Facebook!
BLI OPPDATERT VIA EMAIL

© 2019 Religionslærerforeningen i Norge