Archive for the ‘Nyheter’ Category

Onsdag 20. april kl 1715-1900:Robert Jackson: Religions- og livssynsundervisning i dagens Europa

Wednesday, April 13th, 2016

Påmeldingsfrist – fredag 15. april (se informasjon nederst):

Robert Jackson:

Religions- og livssynsundervisning i dagens Europa

Onsdag 20. april kl 1715-1900: Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket), grupperom 4 (tredje etasje)

Hva slags utfordringer står religions- og livssynsundervisning i dagens Europa overfor? Hvordan kan myndighetene som utformer læreplaner og andre styringsdokumenter møte disse utfordringene og hva kan lærere i religions- og livssynsfag gjøre?

På 2000-tallet har Europarådet drevet et aktivt arbeid med disse spørsmålene. I 2008 kom Ministerkomiteen med retningslinjer for religions- og livssynsundervisning i medlemslandene og i  2014 utkom et veiledningsdokumentet Veiviseren.

Den britiske religionspedagogen Robert Jackson har hatt en sentral rolle i Europarådets arbeid. Det er også han som har ført Veiviseren i pennen. I dette seminaret vil han presentere dette arbeidet for norske religionslærere og religionsforskere og åpne for samtale og diskusjon om ulike aspekter ved undervisning om religioner og ikke-religiøse livssyn.

I en årrekke har Jackson vært professor ved Universitetet i Warwick, Storbritannia. Gjennom sin fortolkende tilnærming til religionsundervisningen har han hatt stor innflytelse internasjonalt på utformingen av undervisning i religion og livssyn og forskning på slik undervisning. I Norge har mange forskere på ulike måter latt seg inspirere av Jackson.

Les mer om Veiviseren her: http://wrap.warwick.ac.uk/64163/

Jackson er spesialrådgiver ved Det Europeiske Wergelandssenteret. Han er i Norge som en av innlederne på konferansen  Conflict, Media & Formatting of Religion, 21.-22. april 2016 ved Universitetet i Oslo.

Arrangører: Universitetsskoleprosjektet ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo i samarbeid med Religionslærerforeningen i Norge.

Vel møtt!

For påmelding: https://nettskjema.uio.no/answer/71181.html

Påmeldingsfrist:  Fredag 15. april

Konferansen Conflict, Media & Formatting of Religion, 21.-22. april 2016 er et samarbeid mellom ulike fakulteter ved Universitetet i Oslo. Gjennom en rekke foredrag vil aktuelle perspektiver på religion, samfunn og undervisning bli tatt opp og diskutert av framtredende fagfolk fra inn- og utland.

Konferansen er åpen for lærere i KRLE og religion og etikk, det er ingen konferanseavgift, deltakelsen inkluderer lunsj. Men derfor krever deltakelse også påmelding. Begrenset antall plasser.

For påmelding og flere opplysninger:  uio.no/plurel

Posted in Nyheter | No Comments »

«Dialog, makt og interesser i Midt-Østen og i klasserommet»

Tuesday, April 5th, 2016

Velkommen til seminar på Universitetet i Agders studiesenter Metochi, Lesvos, Hellas!

Som ett ledd i vår seminarrekke om demokrati og menneskerettigheter arrangerer vi i år seminaret:

«Dialog, makt og interesser i Midt-Østen og i klasserommet».


Tid:            24. september – 1.oktober,  2016

Sted:           Studiesenteret Metochi på øya Lesvos i Hellas

Arrangør:   FN-sambandet i samarbeid med Religionslærerforeningen i Norge og Universitetet i Agder

Pris:           9.900 Nkr.

Mål: Kurset skal gi lærere og lærerutdannere kunnskap om sentrale temaer i læreplanene i samfunnsfag og religionsfagene. Kurset skal inspirere til bred og grundig undervisning i temaene og til samarbeid i skolen på tvers av fag.

Målgruppe: Religionslærere og samfunnsfaglærere på ungdomstrinnet og i videregående skole samt lærerutdannere i de respektive fagene. Andre interesserte kan også søke.

Her kan du se hele programmet:

http://www.fn.no/Aktuelt/Kalender/Dialog-makt-og-interesser-i-Midtoesten-og-i-klasserommet

Posted in Nyheter | No Comments »

Innkalling til landsmøte for Religionslærerforeningen i Norge, 2016

Tuesday, February 16th, 2016

Det innkalles herved til landsmøte i Religionslærerforeningen i Norge

Dato: Lørdag, 23.april kl. 14.00

Sted: Kristelig Gymasium, Homansbakken 2, 0352 OSLO

Dagsorden

Eventuelt

For styret i Religionslærerforeningen:

Kari Repstad

Vi gjør oppmerksom på at i forbindelse med årsmøtet i Religionslærerforeningen vil det bli arrangert et faglig seminar fra kl. 10.30 – 14.00. – Program for seminaret legges ut seinere.

Posted in Nyheter | No Comments »

Studietur Sri Lanka, påsken 2016

Monday, May 18th, 2015

To ukers rundreise påsken 2016, lørdag 19. mars – lørdag 2. april.

Vi vil besøke både buddhistiske, hinduistiske, kristne og muslimske steder og nevner følgende navn:

Ngombo, Anauradhapura, Dambulla, Trincomalee, Kandy, Adams Peak (for de spreke),

Katagarama, Galle, Unawatuna. Lokale religiøse miljøer skal vi kontakte – samt besøke skoler og se både

historiske steder og vakker natur. Vi skal holde et passende tempo ift temperaturen på øya.

Høgskolelektor i Bergen Eva Mila Lindhardt, som kjenner Sri Lanka godt, er faglig leder for turen.

Turen vil koste ca. 20.000,- NOK  -  med noe forbehold ift valuta-svingninger og flypriser.

Maksimum 25 deltakere. Medlemmer av Religionslærerforeningen har selvfølgelig fortrinnsrett.

Påmelding pågår nå – og fram til 1. juli.  “Den som kommer først til mølla osv.”

Et depositum må betales innen 1. juli.

Kontakt Liv Gundersen livgund@online.no

Mer informasjon under fanen “Studieturer”.

Posted in Nyheter | No Comments »

Redaksjonen for Religion og livssyn

Saturday, April 18th, 2015

Styret i foreningen har tatt seg av det første nummeret i 2015, og dette er nå sendt ut til medlemmene.

Årgangene til den forrige redaksjonen (2010-2014) er lagt ut i PDF-versjoner på tidsskriftssiden her på nettstedet.

Det gis ut tre innholdsrike nummer av tidsskriftet per år, og vi tar gjerne imot ønsker, ideer og bidrag fra medlemmene.

Adresse: religionoglivssyn@gmail.com

Posted in Nyheter | Comments Off

Religionslærerforeningen på Facebook

Wednesday, January 21st, 2015

Vi har nå en facebookside der vi legger ut informasjon om kurs, studieturer og andre interessante hendelser, samt relevant samfunnsstoff. Der er det også anledning for alle til å publisere aktuelle saker. Religion.no vil fortsatt være en viktig plattform for foreningen, men vi tror den nye siden kan være en nyttig for å nå ut til flere, og bidra til større engasjement for religionsfagene i skolen.

Posted in Nyheter | No Comments »