Konferanse 21. okt.2016: “Tverrfaglighet i utdanning for bærekraftig utvikling”

26/09-16

Konferansen arrangeres av Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, med støtte fra Naturfagsenteret ved Universitetet i Oslo.

Bærekraftig utvikling er ett av tre tverrfaglige temaer som St. meld. 28 Fag – Fordypning – Forståelse (2015-2016) slår fast skal prioriteres i fagfornyelsen av norsk skole. Utdanning for bærekraftig utvikling er et felt som lenge har fått oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt. Men det er fortsatt lite kjent blant norske lærere i mange skolefag, og de fleste lærere har liten erfaring med utdanning for bærekraftig utvikling som tverrfaglig utfordring.

Fordi bærekraftig utvikling er et gjennomgripende tema som omfatter både natur, samfunn, økonomi og kultur, angår det også alle skolefag. På denne konferansen retter vi oppmerksomheten mot skolefagene samfunnsfag (inkludert historie), norsk, naturfag, religion og etikk / KRLE og fremmedspråk. Deltakelsen er åpen for lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen, og for interesserte fagpersoner innenfor skole, høgskole og universitet, fagforening og forlag.

Arrangementet er en del av Institutt for lærerutdanning og skoleforsknings satsing på området, som et tverrfaglig felt både innen lærerutdanning, forskning og formidling. Det er også en oppfølging av de signaler som er gitt i NOU 8:2015 og St. Meld. 28 (2015-2016) om at utdanning for bærekraftig utvikling vil bli et tverrfaglig satsingsfelt i den kommende fornyelsen av norsk skole.
Konferansen har vært planlagt av en tverrfaglig gruppe forskere og lærerutdannere ved instituttet bestående av professor Marianne Ødegaard, professor Erik Knain, førsteamanuensis Elin Sæther og stipendiat Ole Andreas Kvamme.

Det serveres lunsj og konferansen er gratis.

Lenke for fullstendig program samt påmelding:

http://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/arrangementer/2016/tverrfaglighet-i-ubu

Posted in Nyheter | No Comments »

Legg igjen en kommentar