Medlem

27/08-18

Vi vil gjerne ha flere medlemmer!

Medlemskap i Religionslærerforeningen, med abonnement på tidsskriftet Religion og livssyn, kan tegnes ved å betale kontingent:

kr 300 for enkeltmedlemmer

kr 400 i årsabonnement for tidsskriftet Religion og livssyn – for skoler og andre institusjoner

Den som vil melde seg inn eller abonnere, sender en e-post til:

Religionoglivssyn@gmail.com

Kontonummer: 7877 08 63243

Husk fullstendig adresse, postnummer, poststed og arbeidssted.

Posted in | Comments Off