top of page

FRA STYRET Kjære lesere! Det hører jo til lærernes arbeid å være «faglig ajourført», og da må vel nettopp dette tidsskriftet kunne være en bidragsyter til noen faglige refleksjoner. Vi rapporterer fra landsmøtet i april, og fra seminaret i Stavanger 20.-21. oktober. Det å møte medlemmer og potensielle medlemmer på ulike steder er alltid fint, vi tilstreber å være en nasjonal forening og å engasjere lærere og lærerutdannere rundt omkring i landet. Gunnar Holth, et kjent navn for mange i Religionslærerforeningen, bidrar i dette nummeret med to tekster. Han ble bedt om å skrive en tekst, som bygger videre på et reisereferat fra Israel/Palestina-turen til Religionslærerforeningen i påsken 2018, og som sier noe om den aktuelle situasjonen i den grusomme krigen mellom Hamas og Israel i disse dager. Religionslærerforeningen viser til flere innlegg vi har delt via Facebook i det siste, blant annet fra Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL). Renate Banschbach Eggen og Odin Fauskevåg, begge ved NTNU, skriver hver sin artikkel. Eggen har et kritisk blikk på det samiske innholdet i religionsfaget, sammenlignet med samisk læreplan. Fauskevåg drøfter kjerneelementet «å utforske eksistensielle spørsmål og svar» med utgangspunkt i to artikler i Religion og livssyn 2021/2 og i lys av kunstig intelligens. Han viser at det er flere måter eksistensielle spørsmål og svar kan utforskes på. Gunnar Holth har skrevet en tekst om shinto i Japan, relevant undervisningsstoff til mange av våre anime- og mangainteresserte elever. Liv Cathrine Krogh skriver om forholdet mellom livssyn og litteratur. Hun skriver om hvordan litteratur kan være en god inngang til å jobbe i religion og etikk. Anna Michele Pedersen Mascolo skriver om populærkultur og religion, med særlig vekt på Karpes musikkvideo «Den islamske elefanten». Gjennom å bruke Karpes sang går hun dypere inn i hvordan islam og muslimer er representert i norske medier og populærkultur. Å la elevene bli kjent med Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer 2020-2023 er en viktig del av opplegget. Vi har tre bokmeldinger denne gangen: Anne Berit Nystad skriver om Marianne Hafnor Bøe og Mona Helen Farstads nye bok Islam. Frode Kinserdal omtaler Safet Bektovic Moral og etikk i islam. Oddrun Marie Hovde Bråten omtaler Øystein Brekkes Religionshermeneutikk. Vi takker alle som har bidratt til dette nummeret! Til slutt vil vi be våre lesere og medlemmer om å sette av datoen 13. april 2024. Da blir det lørdagsseminar i Oslo, og nærmere program vil komme på Facebook, nettsiden religion.no og i neste nummer av tidsskriftet. Redaksjonen ved Frode Kinserdal og Sigrid Skomedal 1

ROL 03 2023

kr 125,00Pris

    Salgsvilkår

    Vi følger Forbrukerrådets salgsvilkår for kjøp på nett

    VIPPS

    534246

    bottom of page