top of page
20240322_150310.jpg

April 2024

Opplysningstid og MOSES Mendelssohn

 

av Katharina Maertins

Katharina Maertins kommer fra Berlin hvor hun har tatt en master i religionsvitenskap og samfunn.  Hun studerer nå deltid PPU ved UiO

Læringsmål:

Elever skal få 

1. Kunnskaper om: opplysningstid, Haskala, fagbegreper (filosofi, samfunnsfag), jødedommen

2. Ferdigheter: kunne reflektere over seg selv, sammenligne med Mendelssohns situasjon, begrunne, argumentere

3. Sosiale mål: samarbeid, lytte på hverandre, ta den andres perspektiv

4. Faglig innhold: Moses Mendelssohns identitetskonflikt som jøde i et kristelig majoritetssamfunn

 og hans kamp om anerkjennelse som filosof og likeverdig menneske

Kompetansemål som legger utgangspunkt for læringsmålet:

- gjøre rede for og analysere religion og livssyn i et majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiv med vekt på samene i                                        Norge – gjøre rede for og drøfte aktuelle eksempler på samspillet mellom religion, livssyn og politikk

Læringsressurs:

Powerpoint for det meste + fysisk ark tankekart over egen identitet 

Undervisningsopplegget

ARBEIDSMÅTE

Moses Mendelsohn(45 min)

 

  1. Introdusere tema med presentasjon. Tegne mobilforbud på tavla og opplyse om at mobiler som er fremme må leveres i mobilbanken.

  2. Holde presentasjon. elever må svare på oppfølgingsspørsmål underveis. Twist til den som svarer riktig

  3. Bruk av mobil fører til at den må legges i en mobilkurv.
  4. Elever lager tankekart over ulike dimensjoner i egen identitet.

  5. Timen avsluttes

 

Har du et godt opplegg? Del det gjerne med oss!
Det blir premie til årets mest besøkte undervisningsopplegg basert på antall klikk den aktuelle måneden
bottom of page