top of page

Kjære leser! I dette nummeret har vi to hovedtemaer: Religion og populærkultur og Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder. Religion og populærkultur er et av de nye kompetansemålene i den nye læreplanen i KRLE og Religion og etikk. Her får vi to tolkninger av sangen «Montero: Call me by your name» av artisten Lil Nas X. Både videoen og teksten i sangen bærer preg av å inneholde mange religiøse symboler og tilknytning til brede deler av faget. Vi har også en tekst av førsteamanuensis Audun Toft om hvorfor populærkultur er kommet inn i de nye læreplanene som et mål. Hvorfor bør vi bruke populærkulturelle fremstillinger av religion? Emil Trondsen tar oss med inn i gamingens verden. Professor ved Universitetet i Oslo, Jon Magne Vestøl, skriver om å ta andres perspektiv, et av de nye kjerneelementene. Han trekker fram ulike undervisningseksempler. I juni kom det fram i en rapport bestilt av osloskolen at KRLE-undervisningen oppleves som en belastning av elever med muslimsk bakgrunn. Det gir grunn til å være bevisst religionsfagets rolle i enten å forsterke eller redusere elevers opplevelse av utenforskap. Signe Aarviks artikkel om mangfoldet blant muslimer i Norge er en tekst som retter søkelyset mot farene ved unyanserte framstillinger, og som gir lærere konkrete eksempler for å få fram ulikheter mellom muslimer. Synnes og Trysnes har forsket på unge som vegrer seg for å ytre seg om tro på sosiale medier. Grunnen er frykt for å bli stigmatisert. Dette viser den viktige oppgaven religionsfagene har for å motvirke stigmatiseringen som unge muslimer i Norge rapporterer om. Camilla Stabel Jørgensen og Vebjørn Horsfjord har skrevet om utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder, som er et av de fem nye kjerneelementene. Målsetningen er at elevene gjennom varierte metoder skal få kunnskap og øve opp kritisk sans. For noen år siden trykket vi Kari Repstads «Å jobbe sammen i religionsfagene». Denne teksten kommer igjen i dette nummeret, der det også kommer en helt ny artikkel som fortsetter temaet oppdatert etter Fagfornyelsen. Vi takker for alle bidrag, bokmeldingene, metodisk stoff, og faglig grundige artikler med nyttige refleksjoner når nå de nye læreplanene skal tas i bruk. Høstens lørdagsseminar, 22. oktober, er rettet praktisk mot arbeid i klasserommet: med populærkultur, dialog og varierte metoder. 1 Dessuten vil et panel av lærere dele erfaringer med de nye læreplanene. Seminaret vil også strømmes. Følg oss på Facebook og religion.no og send gjerne tips til undervisningsopplegg. Frode Kinserdal og Sigrid Skomedal

ROL nr 2 2022

kr 125,00Pris

    Salgsvilkår

    Vi følger Forbrukerrådets salgsvilkår for kjøp på nett

    VIPPS

    534246

    bottom of page