top of page

Kjære leser! I dette nummeret finner du flere tekster som omhandler urfolk. Riktignok finnes det egne KRLE- og Religion og etikk-fag med samiske perspektiver, men i de ordinære læreplanene i faget er det også forventet at elevene skal få kompetanse om urfolks perspektiver. I ett av kjerneelementene står det at faget skal gi grunnlag for refleksjon over majoritets-, minoritets- og urfolksperspektiver i Norge. Vi mener at dette er perspektiver som det er viktig å løfte fram i undervisningen. En grunn kan være for å vise mangfoldet i den norske befolkningen, men ikke desto mindre viktig er det at vi kan lære noe av urfolks respekt for og kunnskap om naturen. Sigrid Karine Omma Paulsen skriver i sin artikkel om viktigheten av forståelse for verdensoppfatning for å kunne forstå fortellinger. Hun har et spesielt fokus på samiske fortellinger i teksten. Gunnhild Hauge Bjørdals tekst trekker videre på hvordan man kan ta utgangspunkt i samisk tradisjon og natursyn og knytte dette til etiske refleksjoner om naturen og menneskenes plass i den. Hun kommer blant annet inn på hellige fjell, om reinlykke og om det hellige området bakerst i lavvoen, kalt boazzo. Religion og livssyn har publisert flere tekster om urfolks perspektiver de siste årene, og vi viser i dette nummeret til en liste over dette. Anne Berit Nystads bokanmeldelse tar også for seg en prisbelønnet bok om tvangsflytting av samer. Et annet perspektiv vi følger opp i dette nummeret er knyttet til mangfold og perspektivtaking i religionsfaget, med en tekst av Torjer A. Olsen fra Universitetet i Tromsø. Anne Stensvolds tekst om åndelighet uten religionssamfunn tar også opp tråden om det samiske natursynet, samt knytter an perspektiver til hvordan vi kan forstå religion i vår tid. Vi regner med at mange lærere først og fremst er opptatt av å gi elevene godt lærings- og vurderingsgrunnlag for første termin nå, og at russetiden føles fjern. Men om ikke så mange måneder er det igjen tid for de røde og blå dressene og feiringen av at 13 års obligatorisk skolegang er over. Men allerede er det mange etiske perspektiver som melder seg, russegrupper for eksempel, og Thea Holsen bidrar i dette nummeret med et undervisningsopplegg som kan være aktuelt. Gunnar Holth anmelder Trygve Riiser Gundersens nylig utkomne «murstein» av en bok om Haugianerne i dette nummeret. I tillegg bringer vi en liten rapport fra et vellykket seminar på KG i Oslo 22. oktober, ført i pennen av Emil Trondsen, styremedlem i Religionslærerforeningen. Vi informerer allerede nå om at det blir seminar og landsmøte den 22. april 2023, og at vi er interessert i å komme i kontakt med folk som kan tenke seg å 1 gjøre en innsats for foreningen vår. Før den tid er det MFs etterutdanningskurs for lærere i januar, og ikke minst den store Japanturen i påsken 2023, som vi tror blir en stor opplevelse og en lærerik reise for alle påmeldte. God lesning, og god jul fra oss i styret/redaksjonen! Sigrid Skomedal og Frode Kinserdal

ROL nr 3 2022

kr 125,00Pris

    Salgsvilkår

    Vi følger Forbrukerrådets salgsvilkår for kjøp på nett

    VIPPS

    534246

    bottom of page