top of page
Sanadra Sauge.jpg

April 2024

Nyreligiøsitet

Et undervisningsopplegg

 

av Sandra Marin Sauge 

 


 

Jeg er en 24 år gammel kvinne med mastergrad i religionsvitenskap fra UiO, som inkluderer 60 stp. i sosialantropologi. For øyeblikket tar jeg lærerutdanning innen religion og samfunnsfag. Jeg jobber ellers i barnehage.

Læringsmål:

 

Elevene skal få kjennskap til hva nyreligiøsitet er og kunne komme med eksempler på ulike former for nyreligiøsitet. De skal sitte igjen med kunnskap om hva nye religioner er, hvordan de oppstår (kjennetrekk og historisk framvekst) og hvorfor gruppens medlemmer blir værende. I tillegg skal de kunne forklare en rekke fagbegreper som f.eks. spiritualitet, konspirasjonsteorier, New Age, energi, alternativ medisin, holisme, okkultisme, esoterisme, nypaganisme, antroposofi og astrologi. Elevene skal lære seg å vise forståelse og respekt for mennesker som kan plasseres innenfor denne religionsformen.

Kompetansemål som legger utgangspunkt for læringsmålet:

- «Gjøre rede for og drøfte sentrale fagbegreper knyttet til religioner, filosofi, livssyn og etikk».
- «Utforske og drøfte hvordan religion inngår i historiske endringsprosesser globalt og nasjonalt».
- «Gjøre rede for og drøfte aktuelle eksempler på samspillet mellom religion, livssyn og politikk».
- «Utforske og analysere hvordan religioner og livssyn kommer til uttrykk i medier og populærkultur».

Faglig innhold:
Presentasjon som tar utgangspunkt i fagbokas temaer i kapittelet om «Nyreligiøsitet» + oppgaver.

Læringsressurs:

Power-point for det meste + fysisk ark med begreper som skal forklares ved utfylling og leveres inn. Kan bruke fagboka og google til hjelp.

Undervisningsopplegget

ARBEIDSMÅTE

Nyreligiøsitet og individet (45 min )

  1. Introdusere tema med presentasjonen.

  2. Holde presentasjon. Hvem skal ut-oppgave. Reflektere høyt med klassen.

  3. Enig og uenig-oppgave startes.

  4. Selvstendig skriftlig begreps-oppgave settes i gang. Skriftlig innlevering.

  5. Timen avsluttes

 

Nyreligiøsitet og samfunn (45min x 2)

Introdusere tema med presentasjonen. Hvorfor blir folk med i disse gruppene?

Kortfilm 25 min! Se dokumentaren fra Netflix: Explained sesong 2 - Episode Cults 

Eksempler på mer hverdagslige grupper med folk som kan ligne på kulter

Gruppeoppgave: Lag deres egen kult med utgangspunkt i filmen – jobb i grupper – 30 min

Gruppepresentasjon 25 min

Timen avsluttes

Har du et godt opplegg? Del det gjerne med oss!
Det blir premie til årets mest besøkte undervisningsopplegg basert på antall klikk den aktuelle måneden
bottom of page