top of page

Juni 2024

Det livssynsåpne samfunn
av Sigrid Skomedal

Sigrid er lektor i religion og norsk ved Heggen videregående skole i Harstad.

Hun er mangeårig styremedlem og redaktør av foreningens tidsskrift Religion og livssyn

Et livssynsåpent samfunn Begrepet «livssynsåpent samfunn» er relativt nytt og ligger til grunn for tros- og livssynspolitikken i Norge. Det nevnes ikke i den nye læreplanen, men kunne med fordel vært inkludert som eget undervisningstema. Hva kjennetegner et livssynsåpent samfunn, og hvilken relevans har det for læreplanmålene?

Kompetansemål

Gjøre rede for og drøfte aktuelle eksempler på samspillet mellom religion, livssyn og politikk

Læringsmål 

Norsk tros- og livssynspolitikk: Formålet med den nye tros- og livssynssamfunnsloven (2021) er å fremme og sikre «et livssynsåpent samfunn».

Sett deg inn i formålet med loven: Les punkt 1.1 Tro og livssyn i dag Prop. 130 L (2018–2019) - regjeringen.no

Læringsressurs:

Oppgaveark

Undervisningsopplegget

Har du et godt opplegg? Del det gjerne med oss!
Det blir premie til årets mest besøkte undervisningsopplegg basert på antall klikk den aktuelle måneden
bottom of page