Artikler fra tidsskriftet

03/09-13

Debatt om “forkynnelse som grense”, Religion og livssyn 3/2013, 1/2014, 2/2014 og 3/2014

Forkynnelse som grense: Geir Afdal, Bengt-Ove Andreassen (3 2013)

Robert W. Kvalvaag og Åge J. Schanke: Svar til Andreassen (1 2014)

Bengt-Ove Andreassen: Religion er mediering, svar til Kvalvaag og Schanke (2 2014)

Schanke, Kvalvaag og Andreassen: Sluttreplikker (3 2014)

Metodikk på midtsidene: Intervju med en eldre person om religion før og nå (3/2014)

Elisabet Haakedal: Livstolkning i KRL/RLE (2 2010)

Rannfrid Thelle: Kohelet/Forkynneren – en bibelsk visdomsbok (3/2014, elektronisk langversjon)

Rita Knutsen Ims Steinar Ims: Sjokolademeditasjon (3 2010)

Pål Ketil Botvar: Unge i storbyen skeptiske til religion i det offentlige rom (2 2014)

Metodikk på midtsidene: Alt som er i himmelen (2 2014)

Lene Bomann-Larsen: Rettferdig krig i Barack Obamas Nobel-foredrag (1/2010)

Metodikk på midtsidene: Organisering og makt i religiøse samfunn (1/2014)

Jan-Olav Henriksen: Gudstro og erfaringen av det onde i Auschwitz (3/2002)

Metodikk på midtsidene: Pilegrimsreiser (3/2013)

Marius Timmann Mjaaland: Silkesnoren – om kjærlighetens irrganger i Søren Kierkegaards filosofi (1/2007)

Berthold Grünfeld: Min jødiske identitet (4/1994)

Helgard Mahrdt: Hannah Arendt: Filosof, jøde og kvinne (2/2008)

Else Wiestad: Kvinner i filosofien (2/2008)

Else Wiestad: Skjønne kvinner og sublime menn. Om Kants kjønnsfilosofi (2/2008)

Gunnar Heiene: Simone de Beauvoir – filosof og feminist (2/2008)

Sturla Stålsett: Frigjøringsteologi – nedenfra? (1/1996)

Metodikk på midtsidene: Frigjøring – hva vil det si å bli fri? (2/2013)

Metodikk på midtsidene: Naturetikk – herske og råde, eller dyrke og passe? (1/2013)

- – -

Humanisme-debatt i Religion og livssyn nr. 3 2012 og nr. 1 2013

- – -

Per Anders Aas: Enklest mulig, men ikke enklere – om humanisme og humanismeundervisning

Dag Hareide: Noen tanker om humanisme i skolen

Arnfinn Pettersen og Hans Christian Nes: Et livssyn for dyr med fornuft og moral

Humanisme – replikkvekslinger

Ingun Steen Andersen: Å engasjere det menneskelige – kommentar til bidragene

Humanismedebatt – sluttreplikker

_______________________

Gunnar Holth: Bruk av filmen Hawaii, Oslo i undervisningen (4/2006)

Metodikk på midtsidene: Om bilder i den religiøse konteksten (3/2012)

Asbjørn Aarnes: En annen humanisme, Den Annens humanisme (4/2006)

Metodikk på midtsidene: Religion i nærmiljøet (2/2012)

Knut A. Jacobsen: Hinduismens templer (prāsāda, mandira) (4/1996)

Metodikk på midtsidene: Religiøst mangfold (1/2012)

Nora S. Eggen: Hajj – islams pilegrimsferd til Mekka

Jan Olav Henriksen: Religionskritikkens legitimitet

Oddbjørn Leirvik: Islamkritikk (kristen, humanetisk, muslimsk)

Oddbjørn Leirvik: Religionskritikk på moralsk grunnlag

Svein Aage Christoffersen: Bare et dyr?

Mona Helen Farstad: Martyriet i islam

Anne Hoff (NRK): Religion på og i film

Metodikk på midtsidene: Filmen Uden For Kærligheden (3/2010)

Metodikk på midtsidene: Gruppeoppgaver om Paulus-brevene (2/2010)

Metodikk på midtsidene: Minareter og motstanden i Europa (1/2010)

Trond Skard Dokka: Trekk fra Bibelens tolkningshistorie

Embryoets moralske status i lys av kristent menneskesyn

Ein Gud skapt i menneskets bilete?

Bryllupsseremonier

Nye læreplaner, nye kompetansekrav

Hva er mystikk?

Noaiden i samisk tradisjon

Sunnismen i Islam

Filosofisk samtale som arbeidsmåte (Del 1)

Filosofisk samtale som arbeidsmåte (Del 2)

Menneskerettigheter og religionsfrihet som utfordring

Ny læreplan og nye utfordringer

Det skjer stadig mindre: Nanoteknologi som etisk utfordring

Sårbar klode

Kjempende humanisme

Rus og russekultur som overgangsrituale i livet

Elevøvelse i etisk argumentasjon

Etiske modeller: Fruktbare eller villedende?

Folkelege ritual

Evaluering av KRL-faget: Foreldres, læreres og elevers erfaringer

Skolens oppgave i et pluralistisk samfunn

Gjør forskjellene en forskjell?

Hinduismens tempel (pråsåda, mandira)

Det humanistiske paradoks

Målrettet og allsidig bruk av internettressurser i religionsfaget

Er islam ein valdeleg religion?

Dyr i hinduismen

Da kristendommen kom til Norge: Åndsmakt eller våpenmakt?

Mest muslim eller norsk?

Myter om Den katolske kirke

Nidaros Domkirke og dens arkitektoniske symbolspråk

Islam: Den slemme naboen?

Hva fanger interessen for scientologi?

Språklige verktøy i religionsundervisningen: Undervisningspraksis i et sosiokulturelt overlys

Posted in | Comments Off